Geri Dönüşüm

  • PDF

Atık pillerin doğru yöntemle geri dönüşümü;

Elektronik cihazlar ve piller, şarj edilebilir olsun veya olmasın, ev atıkları ile beraber atılmamalıdır. Çevremizi korumak ve değerli doğal kaynaklarımızın kirlenmesini engellemek için bu malzemelerin doğru geri dönüşümünü sağlamalıyız. Belediyeler, atık yönetim otoriteleri, dernekler ve tedarikçilerden geri dönüşüm bilgisi alınabilir.

Ürünler